George Hook, Patron of the Comber Foundation: 

 

Having accompanied volunteers from Comber to Romania, I have witnessed the tireless work they do in trying to close down state run institutions in Giurgiu County. This requires help from you at perhaps the most difficult economic times. Please find a little time in your heart for young adults that perhaps unknowingly will owe you a debt of gratitude for the rest of their lives.”

 

 

 

 Click HERE to download a free copy of this beautiful photobook!


Familie | Family. Photographs and stories from five Romanian families.

Familie | Family. Fotografii şi poveşti a cinci familii de români.


 

 

 

The Project

Proiectul

In June 2013, The Comber Foundation welcomed photographer Maurice Gunning to Romania. Maurice is documenting the work Comber carry out with families in Giurgiu County who care for a child with a disability in the home.

În luna Iunie 2013, Fundaţia "Comber" l-a primit pe fotograful Maurice Gunning în România. Maurice a documentat activitatea Fundaţiei "Comber" derulată cu familiile din judeţul Giurgiu care îşi îngrijesc câte un copil cu deficienţe în propria locuinţă.

 

The project was inspired by a seminal research study completed in 2012 by Tríona Collins in Romania. Tríona interviewed mothers from Southern Romania to hear about their experiences of being told their child had a disability, and how they coped with caring for their child at home.

Proiectul a fost inspirat de un studiu de cercetare finalizat în 2012 de către Tríona Collins în România. Tríona a intervievat mame din sudul României pentru a afla informaţii referitoare la experienţele prin care au trecut atunci când li s-a comunicat despre copilul lor că are o deficienţă şi modul în care au reuşit să aibă grijă de copilul lor la domiciliu.

 

The research revealed many themes, including a desire by all mothers in going forward with their child. It was this desire in going forward, to continue to live together as a family, that was the catalyst for this photo venture.

Cercetarea a relevat mai multe teme, inclusiv o dorinţă a tuturor mamelor de a merge mai departe cu copilul lor. Acestă dorinţă, de a merge mai departe, de a continua să trăiască împreună ca o familie, a fost catalizatorul pentru această aventură fotografică.
  

Summary of research themes:

Rezumatul temelor de cercetare:

 

In 2013, there are 561 children with a registered disability living with their families at home in Giurgiu. These families receive little, or no support from external agencies. The photographs were taken in the family homes of these children/ young adults.

În 2013, în Giurgiu există 561 de copii cu dizabilităţi care trăiesc acasă împreună cu familiile lor. Aceste familii primesc puţin sau nici un sprijin din partea autorităţilor. Fotografiile au fost realizate în casele şi apartamentele acestor copii / tineri adulţi.


The project is supported by Hope and Homes, whose work focuses on closing institutions for children in Eastern Europe and preventing family breakdown.

Proiectul este susţinut de Fundaţia "Hope and Homes",  a cărei activitate se concentrează pe închiderea instituţiilor de ocrotire a copiilor de tip istoric din Europa de Est şi de a preveni destrămarea familiilor.

 

A photobook was produced showing the intimate home lives of these families, in tandem with a photography exhibition. The exhibition and book were launched in June 2014 in The National Parliament, Bucharest, The National Library Bucharest, and in August 2014 in The European Union House Dublin, Ireland.

În 2014 va fi realizat un album fotografic pentru a prezenta detalii ale vieţii acestor familii, simultan cu o expoziţie fotografică.

 

The Photographer

Fotograful

Since 2006 Maurice has been the resident photographer at the Irish World Academy of Music and Dance at the University of Limerick. His work was celebrated in 2010 with a permanent exhibition at the Irish World Academy.

Din anul 2006 Maurice a fost fotograf rezident la Academia Mondială Irlandeză de Muzică şi Dans de la Universitatea din Limerick. Activitatea sa a fost încununată în 2010 printr-o o expoziție permanentă la Academia Mondială Irlandeză.

 

In 2012 Maurice was invited by Dance Ireland to the position of artist in residence at Dance House, Dublin. This work was premiered in May 2013 throughout the Dance House building.

În 2012 Maurice a fost invitat de către "Dance Ireland" să ocupe postul de artist rezident la "Dance House", Dublin. Această activitate a fost materializată în luna mai 2013 în întreaga clădire Dance House.

 

Maurice has worked extensively in Buenos Aires with the Argentine Irish Diaspora. In 2010 he brought his solo show, Encuentro back to Buenos Aires, exhibiting at the Centro Cultural de Recoleta with support from Culture Ireland and the Irish Embassy. 

Maurice a lucrat intens în Buenos Aires cu Diaspora Irlandeză din Argentina. În 2010 el a dus expoziţia sa personală, Encuentro, înapoi la Buenos Aires, expunând la "Centro Cultural de Recoleta" cu sprijinul "Culture Ireland" şi Ambasada Irlandei.

 

During the Chilean mining incident of 2011, Maurice flew to Santiago to film a feature documentary The Chile 33 which aired on RTE and internationally.

Pe parcursul incidentului minier din Chile din 2011, Maurice a zburat la Santiago pentru a filma un documentar de lung metraj "Chile 33", care a fost difuzat pe RTE (postul naţional TV Irlandez) şi pe plan internațional.

Press Coverage

Prezenţa în mass-media


Print: The project featured in The Irish Independent on the 3rd of August. Click here to see the piece.

Ziare: Proiectul a fost prezentat în "The Irish Independent" pe 3 August. Apăsaţi aici pentru a vedea articolul.

 

Radio: Photographer Maurice Gunning speaks about the project on RTÉ Lyric FM on the show Grace Notes hosted by Ellen Crannitch. Listen here from 29.20 minutes to hear the interview.

Radio: Fotograful Maurice Gunning vorbeşte despre proiect pe postul RTÉ Lyric FM în cadrul emisiunii "Grace Note" găzduită de Ellen Crannitch. Apasă aici pentru a asculta interviul de la minutul 29.20. 

 

Online:

http://www.bibnat.ro/Evenimente-culturale-s108-ev203-ro.htm

http://www.hopeandhomes.org/news/2014/family-life-for-children-with-disabilities-in-romania

http://www.hhc.ro/comunicare/noutati/hope-and-homes-for-children-romania-si-comber-foundation-lanseaza-albumul-familie-la-bucure-ti

 

Photography Blogs/ Arts

http://blogdefotografie.ro/albumul-familie-al-fotografului-maurice-gunning/

http://cristianchinabirta.ro/2014/05/29/hope-homes-children-romania-si-comber-foundation-lanseaza-albumul-familie/

http://visualartists.ie/listings/exhibitionsevents-international/maurice-gunning-triona-collins-exhibition-book-launch-parliament-building-romania/

http://totb.ro/foto-viata-simpla-a-familiilor-care-ofera-un-camin-iubitor-copiilor-cu-dizabilitati/

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/05/29/calendarul-evenimentelor-interne-30-mai-2-iunie-2014-16-16-52

 

 

Contact

For information and updates like us on facebook or email triona@comber.ie

Pentru mai multe informaţii şi noutăţi daţi-ne Like pe facebook sau trimiteţi mail pe adresa triona@comber.ie